National Novice

Oct. 20 - 22, 2023

Nishitokyo, Tokyo


Novice A Women - Free Skating

Panel of Officials

FunctionName
Referee   Masahiko YOSHIDA 
Judge No.1    Itsuko MORISHIGE 
Judge No.2    Akino UMEBAYASHI 
Judge No.3    Mie OKANIWA 
Judge No.4    Satoyo Hagiya 
Judge No.5    Miyu FUNABASHI 
 
Technical Controller   Itaru TSUTAI 
Technical Specialist   Satoko INABA 
Technical Specialist   Kengo SHIBATA 
 
Data Operator   Risa HAYAKAWA 
Replay Operator   Jun OKADA 

Return Prev.

Version 2023.84.10210.1303 (SOV:2023-2024,2023.10.09a)
Created by comnet