Nationals

Dec. 20 - 24, 2023

Nagano, Nagano


Ice Dance - Final Results

PLCompetitorClub RD FD Points
1 Misato  KOMATSUBARA
Takeru KOMATSUBARA

2 2 178.39
2 Azusa TANAKA
Shingo NISHIYAMA
OrientalBio
OrientalBio
1 3 176.43
3 Utana YOSHIDA
Masaya MORITA
Kinoshita Academy
Kinoshita Academy
3 1 173.17
4 AYANO SASAKI
Yosimitu    IKEDA
Nihon Univ
SEIBU HIGASHIFUSHIMI
4 4 129.40
5 AKARI KINOSHITA
Takahiko TAMURA
Keio University
Mita Skating Club
5 5 124.86
6 Yuri KUNIMURA
Kaiji SAKABE
RINKAI FIGURE SC
OSAKAUNIV OF ECONOMICSISC
6 6 107.08

Return Prev.

Version 2023.84.12180.1323 (SOV:2023-2024,2023.10.09a)
Created by comnet