Nationals

Dec. 20 - 24, 2023

Nagano, Nagano


Ice Dance - Entry

#CompetitorClub
1 AKARI KINOSHITA
Takahiko TAMURA
Keio University
Mita Skating Club
2 Yuri KUNIMURA
Kaiji SAKABE
RINKAI FIGURE SC
OSAKAUNIV OF ECONOMICSISC
3 Misato  KOMATSUBARA
Takeru KOMATSUBARA

4 AYANO SASAKI
Yosimitu    IKEDA
Nihon Univ
SEIBU HIGASHIFUSHIMI
5 Azusa TANAKA
Shingo NISHIYAMA
OrientalBio
OrientalBio
6 Utana YOSHIDA
Masaya MORITA
Kinoshita Academy
Kinoshita Academy

Return Prev.

Version 2023.84.12180.1323 (SOV:2023-2024,2023.10.09a)
Created by comnet