Nationals

Dec. 20 - 24, 2023

Nagano, Nagano


Pairs - Entry

#CompetitorClub
1 Yuna NAGAOKA
Sumitada MORIGUCHI
Kinoshita Academy
Kinoshita Academy
2 Riku MIURA
Ryuichi KIHARA
KINOSHITA GROUP
KINOSHITA GROUP

Return Prev.

Version 2023.84.12180.1323 (SOV:2023-2024,2023.10.09a)
Created by comnet