Nationals

Dec. 20 - 24, 2023

Nagano, Nagano


Men - Final Results

PLCompetitorClub SP FS Points
1. Shoma UNO Toyota Motor Corporation 1 2 298.04
2. Yuma KAGIYAMA OrientalBio Cyukyo Univ. 3 1 292.10
3. Sota YAMAMOTO 2 3 287.00
4. KAO MIURA OrienntalBioMeguroNU.HS 4 4 280.08
5. Shun SATO AIM SERVICES Meiji Univ. 5 6 273.04
6. Kazuki TOMONO UENOSHIBA SKATE CLUB 6 5 271.52
7. Tatsuya TSUBOI Sysmex 7 7 252.34
8. Nozomu YOSHIOKA Hosei 8 8 249.38
9. Sena MIYAKE KANKU SKATING CLUB 10 9 226.12
10. Lucastsuyoshi HONDA Kinoshita Academy 14 10 217.62
11. Koshiro SHIMADA KINOSHITA GROUP 11 12 215.97
12. Takeru Amine KATAISE KANSAI UNIV SKATING CLUB 18 11 212.26
13. Haruya SASAKI KYOTO UNIV.F.S.C 17 13 208.87
14. SHUNSUKE NAKAMURA Kinoshita Academy 9 19 207.70
15. Kazuki KUSHIDA 12 18 204.27
16. Takumi SUGIYAMA 15 16 202.64
17. RIO NAKATA TOKIO INKARAMI 16 17 200.27
18. Haru Kakiuchi Hyogo Nishinomiya F.S.C. 21 14 196.30
19. DAIYA EBIHARA Meijijingugaien FSC 24 15 192.96
20. Sena TAKAHASHI Kinoshita Academy 19 22 191.77
21. Seigo Tauchi Fuji FC 23 20 190.01
22. KOSHO OSHIMA Meiji Univ 20 23 189.36
23. Yuto KISHINA KANSAI UNIV SKATING CLUB 22 21 188.12
Final not reached
25. Kazuki HASEGAWA Science Univ of Tokyo 25 - -
26. KEISUKE KADOWAKI Hosei 26 - -
27. Sakura ODAGAKI Nihon Univ 27 - -
28. RYOTA KITAMURA Nihon Univ 28 - -
29. MINATO SHIGA Hosei 29 - -
30. Taiga NISHINO Kanagawa FSC 30 - -
Withdrawn
- Tudoi Suto ID Gakuen High School 13 - -

Return Prev.

Version 2023.84.12180.1323 (SOV:2023-2024,2023.10.09a)
Created by comnet