Nationals

Dec. 20 - 24, 2023

Nagano, Nagano


Men - Free Skating Results

PL.CompetitorClub TSS TES PCS CO PR SK DeductionStN.
1 1 Yuma KAGIYAMA OrientalBio Cyukyo Univ. 198.16 105.51 92.65 9.32 9.14 9.36 0.00 #22
2 2 Shoma UNO Toyota Motor Corporation 193.35 98.81 94.54 9.46 9.54 9.39 0.00 #24
3 3 Sota YAMAMOTO 192.42 107.04 85.38 8.36 8.71 8.57 0.00 #23
4 4 KAO MIURA OrienntalBioMeguroNU.HS 186.17 100.29 85.88 8.61 8.64 8.54 0.00 #21
5 5 Kazuki TOMONO UENOSHIBA SKATE CLUB 184.64 99.49 85.15 8.57 8.61 8.39 0.00 #19
6 6 Shun SATO AIM SERVICES Meiji Univ. 183.24 98.32 84.92 8.57 8.43 8.50 0.00 #20
7 7 Tatsuya TSUBOI Sysmex 166.49 87.74 78.75 7.86 7.75 8.04 0.00 #18
8 8 Nozomu YOSHIOKA Hosei 164.11 87.51 76.60 7.75 7.50 7.75 0.00 #17
9 9 Sena MIYAKE KANKU SKATING CLUB 148.96 72.61 76.35 7.61 7.68 7.64 0.00 #15
10 10 Lucastsuyoshi HONDA Kinoshita Academy 144.04 72.47 71.57 7.14 7.21 7.14 0.00 #11
11 11 Takeru Amine KATAISE KANSAI UNIV SKATING CLUB 141.85 68.91 72.94 7.29 7.32 7.29 0.00 #7
12 12 Koshiro SHIMADA KINOSHITA GROUP 139.40 64.68 75.72 7.71 7.46 7.57 1.00 #14
13 13 Haruya SASAKI KYOTO UNIV.F.S.C 137.99 69.15 68.84 6.96 6.96 6.75 0.00 #8
14 14 Haru Kakiuchi Hyogo Nishinomiya F.S.C. 131.72 67.05 64.67 6.46 6.46 6.50 0.00 #4
15 15 DAIYA EBIHARA Meijijingugaien FSC 131.11 69.73 61.38 6.29 6.00 6.14 0.00 #1
16 16 Takumi SUGIYAMA 130.96 63.40 67.56 6.79 6.82 6.68 0.00 #10
17 17 RIO NAKATA TOKIO INKARAMI 128.82 61.53 67.29 6.86 6.46 6.89 0.00 #9
18 18 Kazuki KUSHIDA 128.73 59.06 70.67 7.18 7.11 6.93 1.00 #13
19 19 SHUNSUKE NAKAMURA Kinoshita Academy 127.54 59.71 69.83 7.11 6.86 7.00 2.00 #16
20 20 Seigo Tauchi Fuji FC 126.12 63.08 65.04 6.46 6.50 6.57 2.00 #2
21 21 Yuto KISHINA KANSAI UNIV SKATING CLUB 123.60 58.84 65.76 6.64 6.68 6.43 1.00 #3
22 22 Sena TAKAHASHI Kinoshita Academy 123.49 62.84 61.65 6.29 6.11 6.11 1.00 #6
23 23 KOSHO OSHIMA Meiji Univ 122.47 56.47 66.00 6.50 6.71 6.61 0.00 #5
24 WD Tudoi Suto ID Gakuen High School - - - - - - - #12

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Elements Score
PCSProgram Components Score
  
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills

Return Prev.

Version 2023.84.12180.1323 (SOV:2023-2024,2023.10.09a)
Created by comnet