Nationals

Dec. 20 - 24, 2023

Nagano, Nagano


Men - Short Program Results

PL.CompetitorClub TSS TES PCS CO PR SK DeductionStN.
1 1 Shoma UNO Toyota Motor Corporation 104.69 57.14 47.55 9.43 9.54 9.50 0.00 #29
2 2 Sota YAMAMOTO 94.58 53.19 41.39 8.11 8.39 8.29 0.00 #21
3 3 Yuma KAGIYAMA OrientalBio Cyukyo Univ. 93.94 50.31 44.63 8.86 8.82 9.04 1.00 #28
4 4 KAO MIURA OrienntalBioMeguroNU.HS 93.91 52.22 41.69 8.32 8.36 8.29 0.00 #22
5 5 Shun SATO AIM SERVICES Meiji Univ. 89.80 48.42 41.38 8.32 8.25 8.21 0.00 #23
6 6 Kazuki TOMONO UENOSHIBA SKATE CLUB 86.88 45.36 41.52 8.29 8.29 8.29 0.00 #26
7 7 Tatsuya TSUBOI Sysmex 85.85 46.78 39.07 7.89 7.61 7.89 0.00 #20
8 8 Nozomu YOSHIOKA Hosei 85.27 48.04 37.23 7.50 7.29 7.50 0.00 #30
9 9 SHUNSUKE NAKAMURA Kinoshita Academy 80.16 44.21 35.95 7.21 7.18 7.14 0.00 #7
10 10 Sena MIYAKE KANKU SKATING CLUB 77.16 39.81 38.35 7.61 7.71 7.64 1.00 #24
11 11 Koshiro SHIMADA KINOSHITA GROUP 76.57 37.26 40.31 8.07 8.14 7.93 1.00 #19
12 12 Kazuki KUSHIDA 75.54 40.07 35.47 7.07 7.21 6.96 0.00 #8
13 13 Tudoi Suto ID Gakuen High School 74.61 40.79 33.82 6.75 6.68 6.82 0.00 #5
14 14 Lucastsuyoshi HONDA Kinoshita Academy 73.58 38.02 35.56 7.07 7.18 7.04 0.00 #13
15 15 Takumi SUGIYAMA 71.68 39.43 32.25 6.46 6.46 6.39 0.00 #9
16 16 RIO NAKATA TOKIO INKARAMI 71.45 37.04 34.41 6.89 6.71 7.00 0.00 #18
17 17 Haruya SASAKI KYOTO UNIV.F.S.C 70.88 37.11 33.77 6.79 6.82 6.61 0.00 #15
18 18 Takeru Amine KATAISE KANSAI UNIV SKATING CLUB 70.41 35.69 35.72 7.21 7.00 7.18 1.00 #27
19 19 Sena TAKAHASHI Kinoshita Academy 68.28 37.92 30.36 6.14 6.04 6.00 0.00 #1
20 20 KOSHO OSHIMA Meiji Univ 66.89 31.94 34.95 6.93 7.21 6.79 0.00 #25
21 21 Haru Kakiuchi Hyogo Nishinomiya F.S.C. 64.58 33.43 32.15 6.39 6.43 6.43 1.00 #14
22 22 Yuto KISHINA KANSAI UNIV SKATING CLUB 64.52 30.83 33.69 6.64 6.89 6.64 0.00 #12
23 23 Seigo Tauchi Fuji FC 63.89 31.20 32.69 6.61 6.50 6.46 0.00 #3
24 24 DAIYA EBIHARA Meijijingugaien FSC 61.85 32.33 30.52 6.14 5.93 6.21 1.00 #4
25 25 Kazuki HASEGAWA Science Univ of Tokyo 59.25 28.73 30.52 6.14 5.96 6.18 0.00 #10
26 26 KEISUKE KADOWAKI Hosei 59.14 28.25 30.89 6.32 6.07 6.11 0.00 #16
27 27 Sakura ODAGAKI Nihon Univ 54.55 27.39 28.16 5.64 5.68 5.54 1.00 #2
28 28 RYOTA KITAMURA Nihon Univ 54.24 23.53 30.71 6.14 6.21 6.04 0.00 #17
29 29 MINATO SHIGA Hosei 51.60 24.80 27.80 5.50 5.46 5.68 1.00 #11
30 30 Taiga NISHINO Kanagawa FSC 50.77 21.65 29.12 5.89 5.86 5.68 0.00 #6

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Elements Score
PCSProgram Components Score
  
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills

Return Prev.

Version 2023.84.12180.1323 (SOV:2023-2024,2023.10.09a)
Created by comnet