Nationals

Dec. 20 - 24, 2023

Nagano, Nagano


Men - Entry

#CompetitorClub
1 Shoma UNO Toyota Motor Corporation
2 DAIYA EBIHARA Meijijingugaien FSC
3 KOSHO OSHIMA Meiji Univ
4 Sakura ODAGAKI Nihon Univ
5 Haru Kakiuchi Hyogo Nishinomiya F.S.C.
6 Yuma KAGIYAMA OrientalBio Cyukyo Univ.
7 Takeru Amine KATAISE KANSAI UNIV SKATING CLUB
8 KEISUKE KADOWAKI Hosei
9 Yuto KISHINA KANSAI UNIV SKATING CLUB
10 RYOTA KITAMURA Nihon Univ
11 Kazuki KUSHIDA
12 Haruya SASAKI KYOTO UNIV.F.S.C
13 Shun SATO AIM SERVICES Meiji Univ.
14 MINATO SHIGA Hosei
15 Koshiro SHIMADA KINOSHITA GROUP
16 Takumi SUGIYAMA
17 Tudoi Suto ID Gakuen High School
18 Seigo Tauchi Fuji FC
19 Sena TAKAHASHI Kinoshita Academy
20 Tatsuya TSUBOI Sysmex
21 Kazuki TOMONO UENOSHIBA SKATE CLUB
22 RIO NAKATA TOKIO INKARAMI
23 SHUNSUKE NAKAMURA Kinoshita Academy
24 Taiga NISHINO Kanagawa FSC
25 Kazuki HASEGAWA Science Univ of Tokyo
26 Lucastsuyoshi HONDA Kinoshita Academy
27 KAO MIURA OrienntalBioMeguroNU.HS
28 Sena MIYAKE KANKU SKATING CLUB
29 Sota YAMAMOTO
30 Nozomu YOSHIOKA Hosei

Return Prev.

Version 2023.84.12180.1323 (SOV:2023-2024,2023.10.09a)
Created by comnet