Nationals

Dec. 21 - 25, 2022

Kadoma, Osaka


Women - Short Program Results

PL.CompetitorClub TSS TES PCS CO PR SK DeductionStN.
1 1 Kaori SAKAMOTO Sysmex 77.79 41.07 36.72 9.18 9.18 9.25 0.00 #23
2 2 Mai MIHARA Sysmex 74.70 39.94 34.76 8.64 8.86 8.64 0.00 #27
3 3 Mone CHIBA 71.06 40.33 30.73 7.68 7.82 7.61 0.00 #11
4 4 Mao SHIMADA Kinoshita Academy 70.28 41.21 29.07 7.32 7.32 7.21 0.00 #4
5 5 Saki MIYAKE 66.29 36.46 29.83 7.43 7.61 7.39 0.00 #21
6 6 Mana KAWABE Chukyo Senior High School 64.51 32.96 31.55 7.93 7.93 7.86 0.00 #26
7 7 AYUMI SHIBAYAMA Kinoshita Academy 64.37 37.15 27.22 7.00 6.86 6.61 0.00 #1
8 8 Ami NAKAI MF Figure Skating Academy 64.07 36.94 28.13 7.04 7.11 7.00 1.00 #16
9 9 Ikura KUSHIDA Kinoshita Academy 63.29 35.36 27.93 7.04 7.14 6.82 0.00 #17
10 10 Yuna  Aoki Nihon Univ 62.48 33.42 29.06 7.25 7.39 7.21 0.00 #22
11 11 RIKA KIHIRA Toyota Motor Corporation 60.43 29.09 31.34 7.89 7.89 7.79 0.00 #18
12 12 Yuhana YOKOI Howa Minato 59.78 29.57 30.21 7.57 7.64 7.50 0.00 #25
13 13 MIYABI OBA TOKAI TOKYO FH 59.77 32.04 27.73 6.82 7.07 6.96 0.00 #3
14 14 Hana YOSHIDA Kinoshita Academy 59.49 30.91 29.58 7.46 7.46 7.32 1.00 #24
15 15 Haruna MURAKAMI Kinoshita Academy 59.23 35.14 24.09 6.11 5.96 6.04 0.00 #9
16 16 YO  TAKAGI MF Figure Skating Academy 58.87 33.58 25.29 6.29 6.36 6.36 0.00 #6
17 17 Rion Sumiyoshi OrientalBio Meiji Univ. 57.38 27.13 30.25 7.61 7.46 7.68 0.00 #28
18 18 RINKA WATANABE Hosei 56.23 25.89 30.34 7.68 7.46 7.68 0.00 #20
19 19 Hina TAKENO 56.15 31.25 25.90 6.54 6.43 6.50 1.00 #5
20 20 Rino Matsuike Chukyo Senior High School 56.01 24.47 31.54 7.93 7.82 7.96 0.00 #29
21 21 Niina TAKENO 55.49 30.36 25.13 6.25 6.32 6.32 0.00 #8
22 22 Mako YAMASITA 54.98 26.96 29.02 7.25 7.14 7.43 1.00 #10
23 23 Maria Egawa Meiji Univ 52.83 25.46 27.37 6.79 6.79 7.00 0.00 #19
24 24 Akari MATSUBARA Meiji Univ 52.45 28.55 24.90 6.29 6.18 6.25 1.00 #14
25 25 Ibuki SATOH Meiji Univ 52.27 26.82 25.45 6.43 6.46 6.25 0.00 #13
26 26 Marin HONDA JAL 51.81 25.13 27.68 6.89 7.07 6.86 1.00 #7
27 27 YURINA OKUNO Komaba Gakuen Hich School 49.29 22.45 27.84 6.96 6.79 7.18 1.00 #15
28 28 Chikako Saigusa Nihon Univ 46.73 22.26 24.47 6.11 6.14 6.14 0.00 #2
29 29 Shiika Yoshioka 44.75 19.82 25.93 6.43 6.46 6.61 1.00 #12

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Elements Score
PCSProgram Components Score
  
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills

Return Prev.

Version 2022.78.12190.1194 (SOV:2022-2023,2022.11.06a)
Created by comnet