Nationals

Dec. 21 - 25, 2022

Kadoma, Osaka


Men - Free Skating Results

PL.CompetitorClub TSS TES PCS CO PR SK DeductionStN.
1 1 Shoma UNO Toyota Motor Corporation 191.28 102.87 90.41 9.04 9.00 9.11 2.00 #24
2 2 KAO MIURA OrienntalBioMeguroNU.HS 171.43 92.95 78.48 7.82 7.71 8.04 0.00 #12
3 3 Shun SATO Meiji Univ 167.86 90.74 78.12 7.79 7.71 7.96 1.00 #20
4 4 Kazuki TOMONO UENOSHIBA SKATE CLUB 165.41 81.92 83.49 8.32 8.57 8.18 0.00 #21
5 5 Sumitada MORIGUCHI Kinoshita Academy 165.32 85.77 79.55 7.96 8.04 7.89 0.00 #15
6 6 Koshiro SHIMADA KINOSHITA GROUP 164.87 81.85 83.02 8.32 8.43 8.18 0.00 #23
7 7 Sota YAMAMOTO 158.52 79.23 80.29 7.75 8.00 8.36 1.00 #22
8 8 Yuma KAGIYAMA OrientalBio Cyukyo Univ. 156.44 73.36 84.08 8.36 8.25 8.64 1.00 #19
9 9 Tatsuya TSUBOI Sysmex 146.33 75.03 72.30 7.14 7.00 7.57 1.00 #14
10 10 SHUNSUKE NAKAMURA Kinoshita Academy 140.34 71.64 69.70 7.04 6.93 6.96 1.00 #17
11 11 Nozomu YOSHIOKA Hosei 139.58 71.45 68.13 6.82 6.57 7.07 0.00 #18
12 12 Sena MIYAKE KANSAI UNIV SKATING CLUB 139.41 65.69 75.72 7.64 7.46 7.64 2.00 #16
13 13 KOSHO OSHIMA Meiji Univ 136.00 69.54 66.46 6.68 6.82 6.46 0.00 #9
14 14 Haruya SASAKI KYOTO UNIV.F.S.C 135.22 68.59 66.63 6.61 6.79 6.61 0.00 #6
15 15 Taichiro YAMAKUMA Meiji Univ 131.84 60.25 71.59 7.21 7.43 6.86 0.00 #13
16 16 Shingo NISHIYAMA Waseda Univ 131.38 55.99 75.39 7.43 7.71 7.50 0.00 #8
17 17 Tudoi Suto MF Figure Skating Academy 129.02 64.89 65.13 6.46 6.46 6.64 1.00 #3
18 18 Haru Kakiuchi Hyogo Nishinomiya F.S.C. 126.55 67.07 59.48 5.82 6.11 5.93 0.00 #4
19 19 Kazuki KUSHIDA 121.83 58.23 63.60 6.39 6.25 6.46 0.00 #1
20 20 Lucastsuyoshi HONDA Kinoshita Academy 118.39 55.83 64.56 6.43 6.25 6.71 2.00 #5
21 21 Takeru Amine KATAISE KANSAI UNIV SKATING CLUB 115.35 49.12 66.23 6.64 6.36 6.89 0.00 #11
22 22 Kazuki HASEGAWA Science Univ of Tokyo 114.67 53.09 62.58 6.32 6.11 6.36 1.00 #7
23 23 Mitsuki SUMOTO KANSAI UNIV SKATING CLUB 111.33 45.49 66.84 6.75 6.57 6.75 1.00 #2
24 24 Seigo Tauchi Meito Figure Skating Club 106.84 40.84 66.00 6.64 6.61 6.57 0.00 #10

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Elements Score
PCSProgram Components Score
  
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills

Return Prev.

Version 2022.78.12190.1194 (SOV:2022-2023,2022.11.06a)
Created by comnet