Nationals

Dec. 21 - 25, 2022

Kadoma, Osaka


Men - Entry

#CompetitorClub
1 Shoma UNO Toyota Motor Corporation
2 KOSHO OSHIMA Meiji Univ
3 Haru Kakiuchi Hyogo Nishinomiya F.S.C.
4 Yuma KAGIYAMA OrientalBio Cyukyo Univ.
5 Takeru Amine KATAISE KANSAI UNIV SKATING CLUB
6 Yuto KISHINA KANSAI UNIV SKATING CLUB
7 Kazuki KUSHIDA
8 SYUN KOBAYASHI DOSHISHA F.SKATING CLUB
9 Haruya SASAKI KYOTO UNIV.F.S.C
10 Shun SATO Meiji Univ
11 Koshiro SHIMADA KINOSHITA GROUP
12 Takumi SUGIYAMA
13 Tudoi Suto MF Figure Skating Academy
14 Mitsuki SUMOTO KANSAI UNIV SKATING CLUB
15 Seigo Tauchi Meito Figure Skating Club
16 Tatsuya TSUBOI Sysmex
17 Kazuki TOMONO UENOSHIBA SKATE CLUB
18 RIO NAKATA MF Figure Skating Academy
19 SHUNSUKE NAKAMURA Kinoshita Academy
20 Shingo NISHIYAMA Waseda Univ
21 Kazuki HASEGAWA Science Univ of Tokyo
22 shogohikosaka RITSUMEI UNIV. F
23 Lucastsuyoshi HONDA Kinoshita Academy
24 KAO MIURA OrienntalBioMeguroNU.HS
25 Haruki MISHIMA Hyogo Nishinomiya F.S.C.
26 Sena MIYAKE KANSAI UNIV SKATING CLUB
27 Sumitada MORIGUCHI Kinoshita Academy
28 Taichiro YAMAKUMA Meiji Univ
29 Sota YAMAMOTO
30 Nozomu YOSHIOKA Hosei

Return Prev.

Version 2022.78.12190.1194 (SOV:2022-2023,2022.11.06a)
Created by comnet