Western Section (Senior and Junior)

Nov. 4 - 7, 2021

Fukuoa, Fukuoka


Junior Women - Short Program

Panel of Officials

FunctionName
Referee   Tetsuo ABE 
Judge No.1    Makoto KANO 
Judge No.2    Noriyuki KANZAKI 
Judge No.3    Etsuko AZUMA 
Judge No.4    Akira IZAWA 
Judge No.5    Norio YOSHIDA 
Judge No.6    Masami MAE 
Judge No.7    YOKO KUNO 
 
Technical Controller   Hironori IIZUKA 
Technical Specialist   Ikuko ISHIKAWA 
Assistant Technical Specialist   Marie ARAI 
 
Data Operator   Hiroshi SHINDO 
Replay Operator   Keiichi TOMOMATSU 

Return Prev.

Version 2021.64.11040.1044
Created by comnet