Western Section (Senior and Junior)

Nov. 4 - 7, 2021

Fukuoa, Fukuoka


Men - Final Results

PLCompetitorClub SP FS Points
1. Sumitada MORIGUCHI Kinoshita Academy 4 1 197.37
2. Mitsuki SUMOTO KANSAI UNIV SKATING CLUB 2 2 194.54
3. Yuto KISHINA KANSAI UNIV SKATING CLUB 3 3 180.61
4. Takumi SUGIYAMA 5 4 167.82
5. Kazuki KUSHIDA 1 6 164.63
6. REI SUZUKI 6 5 144.37
7. Takaya TSUJIMURA DOSHISHA F.SKATING CLUB 7 8 131.13
8. Kimichika WADA 9 7 129.26
9. tatuma FURUYA 10 10 123.11
10. Koutaro HAYAKAWA 8 11 119.66
11. Kenta HIGASHI 11 9 118.49
12. Yuji MAEKAWA Osaka city univ.Fsc 12 12 99.98

Return Prev.

Version 2021.64.11040.1044
Created by comnet