Kinki Regional

Oct. 7 - 10, 2021

Uji, Kyoto


Novice B Women - Free Skating

Panel of Officials

FunctionName
Referee   Chikako KUNO 
Judge No.1    Shugo SAKURAI 
Judge No.2    Norie FUKATSU 
Judge No.3    Satoshi OMORI 
Judge No.4    Manami OURA 
Judge No.5    Masayo Komaki 
 
Technical Controller   Shinichi KAWAI 
Technical Specialist   Hiromi SANO 
Assistant Technical Specialist   Yoshinori SUSAKI 
 
Data Operator   Yumi Tsukiyama 
Replay Operator   Akira IZAWA 

Return Prev.

Version 2021.62.10100.1030
Created by comnet