Kinki Regional

Oct. 7 - 10, 2021

Uji, Kyoto


Men - Short Program

Panel of Officials

FunctionName
Referee   Ayako SHIMODE 
Judge No.1    Sae TAKASUGI 
Judge No.2    Yukinobu Dodo 
Judge No.3    Kyoko NISHI 
Judge No.4    MAYUMI MASUDA 
Judge No.5    Yasuyuki SATO 
 
Technical Controller   Norio YOSHIDA 
Technical Specialist   Nozomi TOMITA 
Assistant Technical Specialist   YOKO KUNO 
 
Data Operator   Yumi Tsukiyama 
Replay Operator   Akira IZAWA 

Return Prev.

Version 2021.62.10100.1030
Created by comnet