Nationals

Dec. 24 - 27, 2020

Nagano


Ice Dance - Free Dance

Panel of Officials

FunctionName
Referee   Tomie FUKUDOME 
Judge No.1    Ayako SHIMODE 
Judge No.2    Meiko SASAKI 
Judge No.3    Akira SEKINE 
Judge No.4    Sho KAGAYAMA 
Judge No.5    Yumiko MATSUMURA 
Judge No.6    Ritsuko HORIUCHI 
Judge No.7    Chizu Gotoh 
 
Technical Controller   Kaoru TAKINO 
Technical Specialist   Ayako HIGASHINO 
Assistant Technical Specialist   Nakako TSUZUKI 
 
Data Operator   Risa HAYAKAWA 
Replay Operator   Emiko KITAJI 

Return Prev.

Version 2020.59.12201.980
Created by comnet