Nationals

Dec. 24 - 27, 2020

Nagano


Ice Dance - Entry

#CompetitorClub
1 Misato  KOMATSUBARA
Takeru KOMATSUBARA

2 KIRIA HIRAYAMA
Aru TATENO

3 Rikako FUKASE
Eichu Oliver CHO

Canada
4 Kana MURAMOTO
Daisuke TAKAHASHI
Kansai univ.Kaisers Fsc
Kansai univ.Kaisers Fsc
5 Haruno YAJIMA
Yosimitu    IKEDA
Musashino FSC
Nihon Univ

Return Prev.

Version 2020.59.12201.980
Created by comnet