Nationals

Dec. 24 - 27, 2020

Nagano


Men - Free Skating

Panel of Officials

FunctionName
Referee   Nobuhiko YOSHIOKA 
Judge No.1    Hideo UMETANI 
Judge No.2    Ayako SHIMODE 
Judge No.3    Tomoko KURIYAMA 
Judge No.4    Ritsuko HORIUCHI 
Judge No.5    Shizuko UGAKI 
Judge No.6    Kazue MATSUMOTO 
Judge No.7    Meiko SASAKI 
Judge No.8    Tomie FUKUDOME 
Judge No.9    Sho KAGAYAMA 
 
Technical Controller   Mami MAEDA 
Technical Specialist   Kengo SHIBATA 
Assistant Technical Specialist   Ikuko ISHIKAWA 
 
Data Operator   Emiko KITAJI 
Replay Operator   Risa HAYAKAWA 

Return Prev.

Version 2020.59.12201.980
Created by comnet