National Junior

Nov. 21 - 23, 2020

Hachinohe,Aomori


Junior Ice Dance - Entry

#CompetitorClub
1 AYANO SASAKI
ATSUHIKO TAMURA

SEISOKU GAKUEN
2 KAHO YAMASHITA
Yuto NAGATA

3 Utana YOSHIDA
Shingo NISHIYAMA

Waseda Univ

Return Prev.

Version 2020.59.11190.968
Created by comnet