National Junior

Nov. 21 - 23, 2020

Hachinohe,Aomori


Junior Ladies - Free Skating

Panel of Officials

FunctionName
Referee   Yukiko OKABE 
Judge No.1    Tsukasa SAITO 
Judge No.2    Masayuki OOBA 
Judge No.3    Sakae YAMAMOTO 
Judge No.4    Ryuko NIREMOTO 
Judge No.5    Itaru TSUTAI 
Judge No.6    Yoko ANDO 
Judge No.7    Soichi TOGASHI 
 
Technical Controller   Nobuhiko YOSHIOKA 
Technical Specialist   Yoshie ONDA 
Assistant Technical Specialist   Noriyuki KANZAKI 
 
Data Operator   Yumiko FURUHATA 
Replay Operator   Aya YOSHIMURA 

Return Prev.

Version 2020.59.11190.968
Created by comnet