National Junior

Nov. 21 - 23, 2020

Hachinohe,Aomori


Junior Men - Final Results

PLCompetitorClub SP FS Points
1. Lucastsuyoshi HONDA Kinoshita Academy 1 3 209.48
2. KAO MIURA KOSE Shinyokohama prince 5 1 207.71
3. Sena MIYAKE KANSAI UNIV SKATING CLUB 2 4 203.53
4. Yuto KISHINA KANSAI UNIV SKATING CLUB 3 5 201.73
5. KOSHO OSHIMA 6 2 198.84
6. SHUNSUKE NAKAMURA Kinoshita Academy 8 6 182.23
7. Tatsuya TSUBOI Chukyo Senior High School 4 10 180.56
8. KEISUKE KADOWAKI 10 8 173.95
9. Shuntaro ASAGA Kinoshita Academy 11 7 173.50
10. Takeru KATAISE 7 11 172.11
11. Nozomu YOSHIOKA NISHINOMIYA KOUEI H.S. 9 12 168.88
12. Ryoga MORIMOTO Kinoshita Academy 12 9 167.34
13. Haru Kakiuchi Hyogo Nishinomiya F.S.C. 13 13 159.84
14. Sakura ODAGAKI SEIBU HIGASHIFUSHIMI 15 17 146.87
15. REI SUZUKI 21 14 145.39
16. Seigo Tauchi Meito Figure Skating Club 18 16 144.79
17. RIO NAKATA SEIBU HIGASHIFUSHIMI 20 15 144.08
18. Ibuki OONAKA ShumeieikouHighSchool 22 18 138.06
19. Kairi KATO 17 21 132.30
20. RYUSEI KIKUCHI meguronihonunivhighschool 14 24 131.10
21. Shuji FUJISHIRO Meijijingugaien FSC 16 23 130.84
22. Haruya SASAKI Kansai univ.Kaisers Fsc 19 22 130.14
23. Hikari Sato Hyogo Nishinomiya F.S.C. 24 19 130.09
24. Tomoki KIMURA SEIBU HIGASHIFUSHIMI 23 20 130.00
Final not reached
25. TSUKASA YAJIMA SEIBU HIGASHIFUSHIMI 25 - -
26. Masamune OKUBO 26 - -
27. Tudoi Suto 27 - -
28. MINATO SHIGA KOSE Shinyokohama prince 28 - -
29. GEN WATANABE 29 - -

Return Prev.

Version 2020.59.11190.968
Created by comnet