National Junior

Nov. 21 - 23, 2020

Hachinohe,Aomori


Junior Men - Free Skating

Panel of Officials

FunctionName
Referee   Mami MAEDA 
Judge No.1    Makoto KANO 
Judge No.2    Kyoko NISHI 
Judge No.3    Ritsuko HORIUCHI 
Judge No.4    Ikuko ISHIKAWA 
Judge No.5    Shugo SAKURAI 
Judge No.6    Akiko KOBAYASHI 
Judge No.7    Hiroshi SHINDO 
 
Technical Controller   Katsutoshi MIYAZAKI 
Technical Specialist   Makoto OKAZAKI 
Assistant Technical Specialist   Kengo SHIBATA 
 
Data Operator   Aya YOSHIMURA 
Replay Operator   Yumiko FURUHATA 

Return Prev.

Version 2020.59.11190.968
Created by comnet