National Junior

Nov. 21 - 23, 2020

Hachinohe,Aomori


Junior Men - Short Program Results

PL.CompetitorClub TSS TES PCS SS TR PE CO IN DeductionStN.
1 1 Lucastsuyoshi HONDA Kinoshita Academy 80.35 43.20 37.15 7.40 7.20 7.60 7.40 7.55 0.00 #27
2 2 Sena MIYAKE KANSAI UNIV SKATING CLUB 75.28 39.23 36.05 7.35 7.05 7.15 7.15 7.35 0.00 #1
3 3 Yuto KISHINA KANSAI UNIV SKATING CLUB 73.85 38.20 35.65 7.10 6.90 7.25 7.15 7.25 0.00 #11
4 4 Tatsuya TSUBOI Chukyo Senior High School 73.18 38.83 34.35 6.95 6.75 6.80 6.90 6.95 0.00 #16
5 5 KAO MIURA KOSE Shinyokohama prince 71.56 37.96 33.60 6.70 6.45 6.85 6.85 6.75 0.00 #2
6 6 KOSHO OSHIMA 68.06 36.01 32.05 6.35 6.00 6.60 6.45 6.65 0.00 #5
7 7 Takeru KATAISE 67.19 35.24 33.95 6.80 6.65 6.70 6.95 6.85 2.00 #28
8 8 SHUNSUKE NAKAMURA Kinoshita Academy 66.58 35.43 31.15 6.40 6.00 6.30 6.20 6.25 0.00 #17
9 9 Nozomu YOSHIOKA NISHINOMIYA KOUEI H.S. 64.75 35.55 29.20 6.20 5.70 5.70 5.85 5.75 0.00 #9
10 10 KEISUKE KADOWAKI 64.27 34.17 30.10 6.20 5.90 6.10 5.95 5.95 0.00 #26
11 11 Shuntaro ASAGA Kinoshita Academy 60.59 29.49 32.10 6.25 6.15 6.55 6.60 6.55 1.00 #19
12 12 Ryoga MORIMOTO Kinoshita Academy 58.40 31.35 27.05 5.50 5.25 5.30 5.50 5.50 0.00 #13
13 13 Haru Kakiuchi Hyogo Nishinomiya F.S.C. 57.32 32.17 25.15 5.30 4.80 4.95 5.05 5.05 0.00 #29
14 14 RYUSEI KIKUCHI meguronihonunivhighschool 56.37 29.32 27.05 5.45 5.25 5.25 5.55 5.55 0.00 #6
15 15 Sakura ODAGAKI SEIBU HIGASHIFUSHIMI 52.51 25.11 27.40 5.65 5.20 5.50 5.55 5.50 0.00 #4
16 16 Shuji FUJISHIRO Meijijingugaien FSC 52.32 26.47 25.85 5.40 5.05 5.15 5.20 5.05 0.00 #24
17 17 Kairi KATO 49.62 23.92 25.70 5.25 5.00 5.05 5.15 5.25 0.00 #15
18 18 Seigo Tauchi Meito Figure Skating Club 49.50 24.40 25.10 5.00 4.80 5.05 5.05 5.20 0.00 #10
19 19 Haruya SASAKI Kansai univ.Kaisers Fsc 48.39 20.04 28.35 5.80 5.55 5.55 5.70 5.75 0.00 #8
20 20 RIO NAKATA SEIBU HIGASHIFUSHIMI 47.94 21.89 26.05 5.10 4.95 5.35 5.25 5.40 0.00 #22
21 21 REI SUZUKI 47.76 24.36 24.40 5.15 4.75 4.85 4.80 4.85 1.00 #21
22 22 Ibuki OONAKA ShumeieikouHighSchool 47.44 22.24 26.20 5.55 5.00 5.20 5.20 5.25 1.00 #14
23 23 Tomoki KIMURA SEIBU HIGASHIFUSHIMI 46.31 22.41 24.90 4.85 4.65 5.10 5.10 5.20 1.00 #3
24 24 Hikari Sato Hyogo Nishinomiya F.S.C. 46.17 23.77 23.40 4.70 4.55 4.70 4.65 4.80 1.00 #25
25 25 TSUKASA YAJIMA SEIBU HIGASHIFUSHIMI 45.35 23.95 21.40 4.45 4.10 4.30 4.25 4.30 0.00 #20
26 26 Masamune OKUBO 43.75 18.65 25.10 5.25 4.90 4.95 4.95 5.05 0.00 #7
27 27 Tudoi Suto 41.59 21.04 22.55 4.70 4.50 4.35 4.55 4.45 2.00 #12
28 28 MINATO SHIGA KOSE Shinyokohama prince 40.51 17.31 23.20 4.90 4.40 4.55 4.65 4.70 0.00 #23
29 29 GEN WATANABE 33.73 13.38 20.35 4.30 3.95 3.95 4.05 4.10 0.00 #18

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Return Prev.

Version 2020.59.11190.968
Created by comnet