Chubu Regional

Sep. 25 - 27, 2020

Nagoya, Aichi


Novice A Men - Free Skating

Panel of Officials

FunctionName
Referee   Yukiko OKABE 
Judge No.1    MANABU NITTA 
Judge No.2    Takanori TAKAHASHI 
Judge No.3    Shugo SAKURAI 
Judge No.4    Takuji ITO 
Judge No.5    YUKARI NAKANO 
 
Technical Controller   YOHSUKE TAKEUCHI 
Technical Specialist   Shinichi KAWAI 
Assistant Technical Specialist   Etsuko AZUMA 
 
Data Operator   Yoko KURITA 
Replay Operator   Mari SOBUE 

Return Prev.

Version 2020.59.9251.952
Created by comnet