Western Section (Senior and Junior)

Nov. 1 - 4, 2019

Otsu, Shiga


Junior Men - Final Results

PLCompetitorClub SP FS Points
1. Sena MIYAKE 1 1 203.76
2. Lucastsuyoshi HONDA 3 2 191.19
3. Tatsuya TSUBOI Chukyo Senior High School 8 3 184.79
4. Takeru KATAISE 7 4 182.62
5. Sumitada MORIGUCHI KYOTO RYOYO HIGH. 2 6 182.05
6. Takumi SUGIYAMA 4 9 177.02
7. SHUNSUKE NAKAMURA Kansai univ.Kaisers Fsc 10 5 176.52
8. Yuto KISHINA 5 8 176.18
9. Shuntaro ASAGA OSAKA SKATING CLUB 9 7 173.91
10. Nozomu YOSHIOKA Aquapia SKATING CLUB 6 11 171.74
11. KEISUKE KADOWAKI 11 10 164.87
12. Haru Kakiuchi Hyogo Nishinomiya F.S.C. 14 12 152.65
13. Haruya SASAKI Kansai univ.Kaisers Fsc 13 14 145.93
14. Sora Tarumi 15 13 144.90
15. Keita KUNINAKA UENOSHIBA SKATE CLUB 12 17 139.27
16. SYUN KOBAYASHI 17 15 135.11
17. Masaya MORITA KYOTO RYOYO HIGH. 20 18 126.53
18. REI SUZUKI 22 16 126.16
19. Kimichika WADA 18 20 126.07
20. SYUNYA MATSUOKA 16 22 123.47
21. Haruya SHIMIZU OSAKA SKATING CLUB 23 19 122.53
22. Haruki MISHIMA 21 21 119.85
23. Sora SUZUKI 19 23 112.96
24. YAMADA  RYUSHIN CLUB SOUTHERN CROSS 24 24 106.03
Final not reached
25. Tsutomu MATSUI 25 - -
26. Haruki Honda 26 - -
27. RYOTA KITAMURA Hyogo Nishinomiya F.S.C. 27 - -
28. shogohikosaka 28 - -

Return Prev.

Version 2019.53.11020
Created by comnet