Western Section (Senior and Junior)

Nov. 1 - 4, 2019

Otsu, Shiga


Junior Men - Entry

#CompetitorClub
1 Shuntaro ASAGA OSAKA SKATING CLUB
2 Haru Kakiuchi Hyogo Nishinomiya F.S.C.
3 Takeru KATAISE
4 KEISUKE KADOWAKI
5 Yuto KISHINA
6 RYOTA KITAMURA Hyogo Nishinomiya F.S.C.
7 Keita KUNINAKA UENOSHIBA SKATE CLUB
8 SYUN KOBAYASHI
9 Haruya SASAKI Kansai univ.Kaisers Fsc
10 Haruya SHIMIZU OSAKA SKATING CLUB
11 Takumi SUGIYAMA
12 Sora SUZUKI
13 REI SUZUKI
14 Sora Tarumi
15 Tatsuya TSUBOI Chukyo Senior High School
16 SHUNSUKE NAKAMURA Kansai univ.Kaisers Fsc
17 shogohikosaka
18 Haruki Honda
19 Lucastsuyoshi HONDA
20 Tsutomu MATSUI
21 SYUNYA MATSUOKA
22 Haruki MISHIMA
23 Sena MIYAKE
24 Sumitada MORIGUCHI KYOTO RYOYO HIGH.
25 Masaya MORITA KYOTO RYOYO HIGH.
26 YAMADA  RYUSHIN CLUB SOUTHERN CROSS
27 Nozomu YOSHIOKA Aquapia SKATING CLUB
28 Kimichika WADA

Return Prev.

Version 2019.53.11020
Created by comnet