Nationals

Dec. 18 - 22, 2019

Shibuya, Tokyo


Ladies - Short Program Results

PL.CompetitorClub TSS TES PCS SS TR PE CO IN DeductionStN.
1 1 RIKA KIHIRA Kansai univ.Kaisers Fsc 73.98 39.35 34.63 8.61 8.43 8.64 8.82 8.79 0.00 #18
2 2 Satoko MIYAHARA Kansai Univ Kinoshita G 70.11 33.88 36.23 9.00 8.89 9.04 9.11 9.25 0.00 #25
3 3 Kaori SAKAMOTO Sysmex 69.95 35.03 34.92 8.75 8.50 8.75 8.79 8.86 0.00 #22
4 4 Wakaba HIGUCHI MeijiUniv. NOEVIR 68.10 34.30 33.80 8.50 8.21 8.46 8.54 8.54 0.00 #23
5 5 Mako YAMASITA Chukyo Senior High School 66.64 36.52 30.12 7.57 7.32 7.54 7.68 7.54 0.00 #2
6 6 Marin HONDA JAL 65.92 32.92 33.00 8.18 7.96 8.29 8.36 8.46 0.00 #27
7 7 Tomoe Kawabata n highschool tokyo sfc 65.53 35.96 29.57 7.46 7.11 7.54 7.39 7.46 0.00 #16
8 8 Yuka NAGAI Waseda Univ 64.78 36.15 28.63 7.14 6.86 7.29 7.25 7.25 0.00 #20
9 9 Yuhana YOKOI 62.90 32.33 30.57 7.79 7.32 7.64 7.68 7.79 0.00 #29
10 10 Rin NITAYA 62.27 34.50 27.77 6.93 6.64 7.11 7.00 7.04 0.00 #26
11 11 Shiika Yoshioka 60.89 34.85 26.04 6.61 6.25 6.57 6.54 6.57 0.00 #11
12 12 Hina TAKENO 59.52 33.34 26.18 6.71 6.32 6.61 6.50 6.57 0.00 #13
13 13 Chisato URAMATSU Chukyo Senior High School 59.16 33.07 26.09 6.57 6.21 6.64 6.61 6.57 0.00 #17
14 14 Mana KAWABE Kansai univ.Kaisers Fsc 56.52 31.20 26.32 6.79 6.36 6.50 6.64 6.61 1.00 #6
15 15 HONOKA  HIROTANI 54.68 31.28 23.40 6.04 5.61 5.93 5.79 5.89 0.00 #24
16 16 Saki MIYAKE 54.26 30.06 25.20 6.54 6.07 6.21 6.29 6.39 1.00 #3
17 17 Mone CHIBA SENDAI FSC 52.76 28.91 23.85 6.14 5.75 6.00 5.96 5.96 0.00 #5
18 18 Yura MATSUDA 52.34 26.31 26.03 6.57 6.21 6.57 6.50 6.68 0.00 #12
19 19 Hinano ISOBE 51.45 28.39 24.06 6.25 5.79 5.89 6.04 6.11 1.00 #4
20 20 Sakura YAMADA RITSUMEI UNIV. F 50.99 27.84 24.15 6.29 5.75 6.04 6.00 6.11 1.00 #19
21 21 Hanna YOSHIDA Meito Figure Skating Club 50.96 28.18 23.78 6.11 5.75 5.86 6.04 5.96 1.00 #8
22 22 Kouna TSUUCHI KINDAI UNIV FSC 50.83 26.58 24.25 6.18 5.75 6.14 6.11 6.14 0.00 #14
23 23 Akari MATSUBARA Meiji Univ 50.43 26.68 23.75 6.07 5.71 5.86 5.96 6.07 0.00 #15
24 24 Ibuki SATOH Meiji Univ 50.35 26.84 23.51 5.93 5.68 5.79 6.04 5.96 0.00 #21
25 25 Chihiro INOUE Meiji Univ 47.54 24.37 23.17 5.96 5.57 5.68 5.93 5.82 0.00 #10
26 26 Rino KASAKAKE AMC Mizuho High School 47.52 24.08 24.44 6.43 5.82 6.11 6.07 6.11 1.00 #28
27 27 Niina TAKENO 46.06 24.14 22.92 6.00 5.57 5.57 5.82 5.68 1.00 #1
28 28 MIYABI OBA TOKAI TOKYO FH 45.33 23.02 24.31 6.25 5.93 5.96 6.11 6.14 2.00 #9
29 29 Rika OYA Meiji Univ 35.98 16.38 21.60 5.71 5.21 5.29 5.43 5.36 2.00 #7

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Return Prev.

Version 2019.53.12221.882
Created by comnet