National Junior

Nov. 15 - 17, 2019

Yokohama, Kanagawa


Junior Ice Dance - Free Dance

Panel of Officials

FunctionName
Referee   Kaoru TAKINO 
Judge No.1    Akira SEKINE 
Judge No.2    Shugo SAKURAI 
Judge No.3    Akiko KOBAYASHI 
Judge No.4    Yumiko FURUHATA 
Judge No.5    Hiroshi SHINDO 
Judge No.6    Chizu Gotoh 
Judge No.7    Miyuki SHIOMI 
 
Technical Controller   Sho KAGAYAMA 
Technical Specialist   Hiroshi TANAKA 
Assistant Technical Specialist   Cathy REED 
 
Data Operator   Risa HAYAKAWA 
Replay Operator   Jun OKADA 

Return Prev.

Version 2019.53.11140
Created by comnet