National Junior

Nov. 15 - 17, 2019

Yokohama, Kanagawa


Junior Men - Final Results

PLCompetitorClub SP FS Points
1. Yuma KAGIYAMA Seisa highschool yokohama 1 1 251.01
2. Shun SATO 3 2 213.20
3. Lucastsuyoshi HONDA 4 6 194.75
4. Tatsuya TSUBOI Chukyo Senior High School 6 3 192.77
5. Nozomu YOSHIOKA Aquapia SKATING CLUB 9 5 184.35
6. Yuto KISHINA 2 12 183.57
7. Sena MIYAKE 5 11 180.56
8. KAO MIURA KOSÉ Shinyokohama 15 4 180.40
9. Shingo NISHIYAMA meguronihonunivhighschool 8 8 175.94
10. Takeru KATAISE 14 7 175.12
11. KOSHO OSHIMA 13 9 169.43
12. RYUSEI KIKUCHI Kanagawa FSC 10 16 166.66
13. Kazuki HASEGAWA 12 15 165.35
14. SHUNSUKE NAKAMURA Kansai univ.Kaisers Fsc 16 13 164.93
15. Haruya SASAKI Kansai univ.Kaisers Fsc 7 18 163.49
16. KEISUKE KADOWAKI 11 17 161.55
17. Shuntaro ASAGA OSAKA SKATING CLUB 17 10 159.51
18. Takumi SUGIYAMA 24 14 150.16
19. Sumitada MORIGUCHI KYOTO RYOYO HIGH. 19 19 145.08
20. Haru Kakiuchi Hyogo Nishinomiya F.S.C. 18 20 132.85
21. Ryoga MORIMOTO kansai univ.jhs.shs sc 21 21 129.15
22. Shuji FUJISHIRO Sichizun Club 23 22 126.09
23. MINATO SHIGA KOSÉ Shinyokohama 22 23 124.71
24. Yoshimasa HORI Nitobebunka Jr Sr HS SC 20 24 123.35
Final not reached
25. Ibuki OONAKA ShumeieikouHighSchool 25 - -
26. Sakura ODAGAKI EDOGAWA SPORTS LAND C 26 - -
27. Kairi KATO 27 - -
28. Tomoki KIMURA SEIBU HIGASHIFUSHIMI 28 - -
29. HirotoHonda SENDAI FSC 29 - -

Return Prev.

Version 2019.53.11140
Created by comnet