National Junior

Nov. 15 - 17, 2019

Yokohama, Kanagawa


Junior Men - Short Program

Panel of Officials

FunctionName
Referee   Ayumi KOZUKA 
Judge No.1    Minoru OSADA 
Judge No.2    Kinuko MISAKA 
Judge No.3    Takeo KUNO 
Judge No.4    Hideo UMETANI 
Judge No.5    Ryuko NIREMOTO 
Judge No.6    Kyoko NISHI 
Judge No.7    Itaru TSUTAI 
 
Technical Controller   Yukiko OKABE 
Technical Specialist   Kengo SHIBATA 
Assistant Technical Specialist   Ayako SHIMODE 
 
Data Operator   Jun OKADA 
Replay Operator   Risa HAYAKAWA 

Return Prev.

Version 2019.53.11140
Created by comnet