National Junior

Nov. 15 - 17, 2019

Yokohama, Kanagawa


Junior Men - Free Skating Results

PL.CompetitorClub TSS TES PCS SS TR PE CO IN DeductionStN.
1 1 Yuma KAGIYAMA Seisa highschool yokohama 171.09 90.09 81.00 8.10 7.80 8.35 8.15 8.10 0.00 #22
2 2 Shun SATO 139.01 73.41 65.60 6.90 6.40 6.55 6.50 6.45 0.00 #24
3 3 Tatsuya TSUBOI Chukyo Senior High School 123.94 60.04 63.90 6.50 6.15 6.40 6.40 6.50 0.00 #21
4 4 KAO MIURA KOSÉ Shinyokohama 122.54 62.14 62.40 6.50 6.05 6.05 6.35 6.25 2.00 #11
5 5 Nozomu YOSHIOKA Aquapia SKATING CLUB 122.37 70.17 52.20 5.65 4.95 5.20 5.20 5.10 0.00 #16
6 6 Lucastsuyoshi HONDA 120.61 59.81 61.80 6.20 5.95 6.20 6.30 6.25 1.00 #19
7 7 Takeru KATAISE 116.04 58.14 58.90 5.95 5.65 5.85 5.90 6.10 1.00 #9
8 8 Shingo NISHIYAMA meguronihonunivhighschool 111.35 41.55 69.80 6.80 6.70 7.15 7.10 7.15 0.00 #18
9 9 KOSHO OSHIMA 110.27 51.37 59.90 5.90 5.75 6.15 6.00 6.15 1.00 #8
10 10 Shuntaro ASAGA OSAKA SKATING CLUB 110.13 55.53 54.60 5.35 5.20 5.60 5.50 5.65 0.00 #7
11 11 Sena MIYAKE 110.03 52.23 59.80 6.30 5.85 5.85 6.10 5.80 2.00 #20
12 12 Yuto KISHINA 109.28 45.18 64.10 6.70 6.20 6.25 6.40 6.50 0.00 #23
13 13 SHUNSUKE NAKAMURA Kansai univ.Kaisers Fsc 107.13 50.43 57.70 6.00 5.60 5.75 5.70 5.80 1.00 #10
14 14 Takumi SUGIYAMA 106.05 52.25 53.80 5.40 5.10 5.40 5.45 5.55 0.00 #5
15 15 Kazuki HASEGAWA 104.91 48.21 56.70 5.70 5.50 5.60 5.70 5.85 0.00 #14
16 16 RYUSEI KIKUCHI Kanagawa FSC 104.86 51.76 54.10 5.65 5.10 5.50 5.35 5.45 1.00 #15
17 17 KEISUKE KADOWAKI 100.20 47.20 54.00 5.80 5.20 5.35 5.45 5.20 1.00 #13
18 18 Haruya SASAKI Kansai univ.Kaisers Fsc 98.80 49.00 51.80 5.50 4.85 5.25 5.10 5.20 2.00 #17
19 19 Sumitada MORIGUCHI KYOTO RYOYO HIGH. 97.58 45.18 52.40 5.55 5.00 5.15 5.20 5.30 0.00 #1
20 20 Haru Kakiuchi Hyogo Nishinomiya F.S.C. 84.97 37.37 47.60 5.00 4.65 4.65 4.70 4.80 0.00 #12
21 21 Ryoga MORIMOTO kansai univ.jhs.shs sc 83.35 39.25 45.10 4.60 4.20 4.60 4.55 4.60 1.00 #2
22 22 Shuji FUJISHIRO Sichizun Club 81.49 36.59 45.90 4.75 4.45 4.55 4.65 4.55 1.00 #6
23 23 MINATO SHIGA KOSÉ Shinyokohama 80.01 38.21 41.80 4.45 4.05 4.15 4.20 4.05 0.00 #3
24 24 Yoshimasa HORI Nitobebunka Jr Sr HS SC 76.77 36.77 42.00 4.55 4.05 4.10 4.15 4.15 2.00 #4

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Return Prev.

Version 2019.53.11140
Created by comnet