National Junior

Nov. 15 - 17, 2019

Yokohama, Kanagawa


Junior Men - Short Program Results

PL.CompetitorClub TSS TES PCS SS TR PE CO IN DeductionStN.
1 1 Yuma KAGIYAMA Seisa highschool yokohama 79.92 41.52 38.40 7.75 7.50 7.60 7.75 7.80 0.00 #5
2 2 Yuto KISHINA 74.29 39.49 34.80 7.05 6.65 7.05 6.90 7.15 0.00 #28
3 3 Shun SATO 74.19 40.44 33.75 6.90 6.60 6.80 6.70 6.75 0.00 #18
4 4 Lucastsuyoshi HONDA 74.14 39.99 34.15 6.75 6.55 7.00 6.85 7.00 0.00 #17
5 5 Sena MIYAKE 70.53 36.53 34.00 6.95 6.65 6.75 6.80 6.85 0.00 #6
6 6 Tatsuya TSUBOI Chukyo Senior High School 68.83 35.73 34.10 6.85 6.65 6.75 6.80 7.05 1.00 #19
7 7 Haruya SASAKI Kansai univ.Kaisers Fsc 64.69 36.64 28.05 5.90 5.30 5.70 5.55 5.60 0.00 #8
8 8 Shingo NISHIYAMA meguronihonunivhighschool 64.59 29.79 34.80 6.60 6.65 7.15 7.15 7.25 0.00 #16
9 9 Nozomu YOSHIOKA Aquapia SKATING CLUB 61.98 35.13 26.85 5.70 5.25 5.35 5.30 5.25 0.00 #23
10 10 RYUSEI KIKUCHI Kanagawa FSC 61.80 34.70 27.10 5.55 5.00 5.50 5.40 5.65 0.00 #2
11 11 KEISUKE KADOWAKI 61.35 31.90 29.45 6.15 5.80 5.70 5.80 6.00 0.00 #14
12 12 Kazuki HASEGAWA 60.44 31.19 29.25 6.05 5.60 5.85 5.75 6.00 0.00 #29
13 13 KOSHO OSHIMA 59.16 29.31 29.85 5.90 5.65 6.10 6.00 6.20 0.00 #26
14 14 Takeru KATAISE 59.08 28.63 30.45 6.10 5.85 6.20 6.05 6.25 0.00 #27
15 15 KAO MIURA KOSÉ Shinyokohama 57.86 28.61 31.25 6.40 6.05 6.05 6.30 6.45 2.00 #22
16 16 SHUNSUKE NAKAMURA Kansai univ.Kaisers Fsc 57.80 31.50 27.30 5.70 5.25 5.35 5.45 5.55 1.00 #10
17 17 Shuntaro ASAGA OSAKA SKATING CLUB 49.38 25.68 24.70 5.00 4.75 4.90 4.95 5.10 1.00 #3
18 18 Haru Kakiuchi Hyogo Nishinomiya F.S.C. 47.88 24.73 24.15 5.00 4.70 4.80 4.75 4.90 1.00 #25
19 19 Sumitada MORIGUCHI KYOTO RYOYO HIGH. 47.50 18.95 28.55 5.90 5.40 5.45 5.80 6.00 0.00 #21
20 20 Yoshimasa HORI Nitobebunka Jr Sr HS SC 46.58 20.03 26.55 5.65 5.10 5.30 5.20 5.30 0.00 #20
21 21 Ryoga MORIMOTO kansai univ.jhs.shs sc 45.80 23.70 23.10 4.75 4.35 4.65 4.70 4.65 1.00 #1
22 22 MINATO SHIGA KOSÉ Shinyokohama 44.70 22.15 22.55 4.65 4.20 4.60 4.55 4.55 0.00 #4
23 23 Shuji FUJISHIRO Sichizun Club 44.60 23.10 22.50 4.85 4.35 4.50 4.50 4.30 1.00 #9
24 24 Takumi SUGIYAMA 44.11 22.76 23.35 4.95 4.45 4.70 4.65 4.60 2.00 #12
25 25 Ibuki OONAKA ShumeieikouHighSchool 43.07 19.67 24.40 5.25 4.60 4.85 4.75 4.95 1.00 #13
26 26 Sakura ODAGAKI EDOGAWA SPORTS LAND C 42.37 17.52 24.85 4.90 4.60 5.05 5.05 5.25 0.00 #11
27 27 Kairi KATO 42.19 20.09 22.10 4.70 4.30 4.40 4.40 4.30 0.00 #24
28 28 Tomoki KIMURA SEIBU HIGASHIFUSHIMI 40.02 17.92 23.10 4.45 4.30 4.80 4.70 4.85 1.00 #7
29 29 HirotoHonda SENDAI FSC 34.59 15.64 19.95 4.30 3.85 3.80 4.00 4.00 1.00 #15

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Return Prev.

Version 2019.53.11140
Created by comnet