National Junior

Nov. 15 - 17, 2019

Yokohama, Kanagawa


Junior Men - Entry

#CompetitorClub
1 Shuntaro ASAGA OSAKA SKATING CLUB
2 KOSHO OSHIMA
3 Ibuki OONAKA ShumeieikouHighSchool
4 Sakura ODAGAKI EDOGAWA SPORTS LAND C
5 Haru Kakiuchi Hyogo Nishinomiya F.S.C.
6 Yuma KAGIYAMA Seisa highschool yokohama
7 Takeru KATAISE
8 Kairi KATO
9 KEISUKE KADOWAKI
10 RYUSEI KIKUCHI Kanagawa FSC
11 Yuto KISHINA
12 Tomoki KIMURA SEIBU HIGASHIFUSHIMI
13 Haruya SASAKI Kansai univ.Kaisers Fsc
14 Shun SATO
15 MINATO SHIGA KOSÉ Shinyokohama
16 Takumi SUGIYAMA
17 Tatsuya TSUBOI Chukyo Senior High School
18 SHUNSUKE NAKAMURA Kansai univ.Kaisers Fsc
19 Shingo NISHIYAMA meguronihonunivhighschool
20 Kazuki HASEGAWA
21 Shuji FUJISHIRO Sichizun Club
22 Yoshimasa HORI Nitobebunka Jr Sr HS SC
23 HirotoHonda SENDAI FSC
24 Lucastsuyoshi HONDA
25 KAO MIURA KOSÉ Shinyokohama
26 Sena MIYAKE
27 Sumitada MORIGUCHI KYOTO RYOYO HIGH.
28 Ryoga MORIMOTO kansai univ.jhs.shs sc
29 Nozomu YOSHIOKA Aquapia SKATING CLUB

Return Prev.

Version 2019.53.11140
Created by comnet