Eastern Section (Senior and Junior)

Oct. 24 - 27, 2019

Karuizawa, Nagano


Junior Men - Final Results

PLCompetitorClub SP FS Points
1. Yuma KAGIYAMA Seisa highschool yokohama 1 1 244.68
2. KAO MIURA KOSE Shinyokohama prince 3 2 195.53
3. Shun SATO 2 4 194.65
4. Kazuki HASEGAWA 5 3 179.42
5. Shingo NISHIYAMA meguronihonunivhighschool 6 5 167.35
6. KOSHO OSHIMA 7 6 161.56
7. RYUSEI KIKUCHI Kanagawa FSC 4 8 158.34
8. Yoshimasa HORI Nitobebunka Jr Sr HS SC 10 7 143.45
9. Sakura ODAGAKI EDOGAWA SPORTS LAND C 11 9 136.01
10. Kairi KATO 9 11 124.36
11. MINATO SHIGA KOSE Shinyokohama prince 13 10 121.95
12. Ibuki OONAKA ShumeieikouHighSchool 8 14 118.25
13. Shuji FUJISHIRO Sichizun Club 14 12 116.84
14. Kent FUKASE KasumigasekiH.S 12 15 112.50
15. TSUKASA YAJIMA SEIBU HIGASHIFUSHIMI 15 13 111.10
16. Masamune OKUBO 21 16 99.44
17. ATSUHIKO TAMURA SEIBU HIGASHIFUSHIMI 19 17 98.21
18. iwano souta 17 19 96.77
19. Masayuki HIROTA Ome Figure Skating Club 18 20 94.67
20. Rei Nagao Kanagawa FSC 22 18 94.32
21. GEN WATANABE 16 23 92.46
22. Gakuto SUZUKI Komaba Gakuen Hich School 20 21 91.48
23. Hiroki Fukushima Kanagawa FSC 24 22 85.85
24. Genjiro SUGAWA Yokohamasoueisuketobu 23 24 81.90
Final not reached
25. HIKARU  MOMOI Musashino FSC 25 - -
26. Sasaya  OGATA aomorigoldfsc 26 - -
Withdrawn
- Yoshiki Sato - - -

Return Prev.

Version 2019.52.10230
Created by comnet