Chubu Regional

Sep. 27 - 29, 2019

Nagoya, Aichi


Novice A Men - Free Skating

Panel of Officials

FunctionName
Referee   Kenji SUZUKI 
Judge No.1    Shugo SAKURAI 
Judge No.2    MAIKO TUTUI 
Judge No.3    Takeo KUNO 
Judge No.4    Jun SAKATA 
Judge No.5    Sari NOGUTI 
 
Technical Controller   Hidehito ITO 
Technical Specialist   Naofumi TORII 
Assistant Technical Specialist   Mamiko YAMAI 
 
Data Operator   Akira IZAWA 
Replay Operator   Aya YOSHIMURA 

Return Prev.

Version 2019.49.9281
Created by comnet