National Junior

Nov. 23-25, 2018

Fukuoka


Junior Men - Final Results

PLCompetitorClub SP FS Points
1. Tatsuya TSUBOI Chukyo Senior High School 2 2 222.79
2. Shun SATO SAITAMASAKAE 6 1 222.30
3. Koshiro SHIMADA KINOSHITA GROUP 1 5 210.03
4. Yuto KISHINA 3 6 198.84
5. Yuma KAGIYAMA Kanagawa FSC 10 3 197.60
6. Sena MIYAKE 4 7 197.02
7. Mitsuki SUMOTO Naniwa High School 5 8 192.88
8. KAO MIURA Kanagawa FSC 8 4 190.88
9. Lucastsuyoshi HONDA 7 9 174.63
10. Takeru KATAISE 9 10 163.56
11. Takumi SUGIYAMA 11 13 152.33
12. KEISUKE KADOWAKI 12 15 150.47
13. Haruya SASAKI Howa sports landSkateclub 14 12 149.56
14. SHUNSUKE NAKAMURA Meito Figure Skating Club 16 11 149.45
15. YUGA FURUSHO hinodecyu.kouko 20 14 145.45
16. KOSHO OSHIMA 19 17 140.92
17. Yuki KUNIKATA Komaba Gakuen Hich School 23 16 140.34
18. Sora Tarumi 18 19 138.87
19. SYUNYA MATSUOKA 17 20 138.87
20. Sumitada MORIGUCHI KYOTO RYOYO HIGH. 24 18 138.67
21. Nozomu YOSHIOKA Aquapia SKATING CLUB 21 21 137.23
22. Keita KUNINAKA UENOSHIBA SKATE CLUB 15 22 134.40
23. Kimichika WADA AMC Mizuho High School 13 24 130.83
24. MINATO SHIGA KOSE Shinyokohama prince 22 23 128.01
Final Not Reached
- Ryoga MORIMOTO OSAKA SKATING CLUB 25 - -
- REI SUZUKI 26 - -
- SYUN KOBAYASHI Gold Star FSC 27 - -
- RYUSEI KIKUCHI Kanagawa FSC 28 - -
- tatuma FURUYA 29 - -
- Shuntaro ASAGA OSAKA SKATING CLUB 30 - -

Return Prev.

Version 2018.36.1123.726
Created by comnet