Eastern Section (Senior and Junior)

Oct. 25 - 28, 2018

Aomori


Junior Men - Final Results

PLCompetitorClub SP FS Points
1. Yuma KAGIYAMA Kanagawa FSC 4 1 195.65
2. Shun SATO SAITAMASAKAE 1 2 194.05
3. Koshiro SHIMADA KINOSHITA GROUP 2 3 185.66
4. KAO MIURA Kanagawa FSC 3 5 159.30
5. Yuki KUNIKATA Komaba Gakuen Hich School 8 4 158.57
6. KOSHO OSHIMA 5 7 146.64
7. YUGA FURUSHO hinodecyu.kouko 6 8 144.02
8. MINATO SHIGA KOSE Shinyokohama prince 10 6 139.73
9. RYUSEI KIKUCHI Kanagawa FSC 12 9 127.91
10. Yoshimasa HORI Nitobebunka Jr Sr HS SC 7 11 127.00
11. Yoshiki Sato 9 12 122.81
12. Ibuki OONAKA 16 10 120.73
13. Shuji FUJISHIRO Sichizun Club 11 14 116.39
14. Tensho AKAMA 13 15 113.60
15. RYOTA KITAMURA 15 16 111.43
16. HIKARU  MOMOI Musashino FSC 14 17 110.65
17. Seiya TSUBOI 20 13 108.95
18. Yamato HIRATA 19 18 103.89
19. Gakuto SUZUKI Komaba Gakuen Hich School 23 19 95.08
20. iwano souta 17 23 92.40
21. Yosimitu    IKEDA Nihon Univ 18 20 91.75
22. Rin BANDO Komaba Gakuen Hich School 21 21 89.84
23. Kairi KATHOU 22 22 89.41
Withdrawn
- Tomoya SAKAGAMI KOSE Shinyokohama prince - - -

Return Prev.

Version 2018.36.1018.647
Created by comnet