Western Section (Sr.andJr.)

Nov. 2-5, 2017

Accion Fukuoka


Junior Men - Final Results

PLCompetitorClub SP FS Points
1. Mitsuki SUMOTO Naniwa High School 4 1 193.45
2. Taichiro YAMAKUMA Hyogo Nishinomiya F. 1 2 180.79
3. Sena MIYAKE 2 4 175.88
4. Takeru KATAISE 5 5 168.13
5. Tatsuya TSUBOI Howa sports landSkat 7 3 167.54
6. Yuto KISHINA 3 6 159.42
7. Lucastsuyoshi HONDA Shiga dream figure s 6 8 151.94
8. Kazuki KUSHIDA 8 9 146.79
9. KEISUKE KADOWAKI 11 7 144.30
10. Haruya SASAKI Howa sports landSkat 10 10 142.06
11. Ichigo Santo 16 11 133.76
12. Keita KUNINAKA UENOSHIBA SKATE CLUB 9 13 133.22
13. Kimichika WADA AMC Mizuho High Scho 13 12 128.63
14. Nozomu YOSHIOKA Aquapia SKATING CLUB 12 16 126.62
15. Takumi SUGIYAMA 15 17 121.71
16. tatuma FURUYA 20 15 121.14
17. REI SUZUKI 22 14 118.24
18. SYUNYA MATSUOKA 14 18 115.81
19. SYUN KOBAYASHI Gold Star FSC 17 19 112.48
20. Sumitada MORIGUCHI KYOTO RYOYO HIGH. 18 20 107.80
21. Yuuji MAEKAWA KYOTO AQUARENA SC 21 22 103.41
22. Takaya TSUJIMURA FHFSC 19 23 102.33
23. Tsutomu MATSUI 23 21 98.40
24. Shun NAGAIKE 24 24 89.42
Final Not Reached
- Genki RIKUNO RINKAI FIGURE SC 25 - -

Return Prev.

Version 2017.28.16.460
Created by comnet