2017 Nationals

Dec. 21-24, 2017

Tokyo


Ice Dance - Final Results

PLCompetitorClub SD FD Points
1 Kana MURAMOTO
Chris Reed
KINOSHITA GROUP
KINOSHITA GROUP
1 1 166.45
2 Misato KOMATSUBARA
Timothy Koleto

USA
2 2 149.47
3 Rikako FUKASE
Aru TATENO

Hosei
3 3 130.27
4 YUKA ORIHARA
Kanata MORI
Musashino FSC
Meiji Univ
4 4 113.89
5 Mio IIDA
Kenta ISHIBASHI

5 5 86.32

Return Prev.

Version 2017.28.16.504
Created by comnet