National Junior

Nov. 24-26, 2017

Gunma Sports Complex


Junior Men - Final Results

PLCompetitorClub SP FS Points
1. Mitsuki SUMOTO Naniwa High School 1 1 198.19
2. Sena MIYAKE 2 5 189.17
3. Tatsuya TSUBOI Howa sports landSkateclub 5 2 189.15
4. Kazuki KUSHIDA 4 3 189.00
5. Yuto KISHINA 6 4 184.94
6. Shun Sato SENDAI FSC 11 6 180.20
7. Kazuki HASEGAWA 3 10 175.48
8. Taichiro YAMAKUMA Hyogo Nishinomiya F.S.C. 7 8 173.67
9. Shingo NISHIYAMA hinodecyu.kouko 8 7 172.97
10. Takeru KATAISE 12 9 170.87
11. Ichigo Santo 9 11 170.61
12. Yuma KAGIYAMA Kanagawa FSC 14 13 162.40
13. KAO MIURA Kanagawa FSC 10 14 162.40
14. Haruya SASAKI Howa sports landSkateclub 19 12 155.25
15. KEISUKE KADOWAKI 13 15 154.08
16. Lucastsuyoshi HONDA Shiga dream figure skate 15 17 146.23
17. Keita KUNINAKA UENOSHIBA SKATE CLUB 20 16 142.88
18. YUGA FURUSHO hinodecyu.kouko 17 18 140.15
19. MINATO SHIGA KOSÉ Shinyokohama prince 18 21 134.32
20. Nozomu YOSHIOKA Aquapia SKATING CLUB 23 19 131.52
21. Haru Kakiuchi KYOTO DAIGO FSC 22 20 130.24
22. KOSHO OSHIMA 21 22 129.71
23. Yuki KUNIKATA Komaba Gakuen Hich School 16 23 128.09
24. Kinari SUGAHARA Toyo Univ. 24 24 115.05
Final Not Reached
- Ryoto MIDORIKAWA MEMURU HS 25 - -
- SHUNSUKE NAKAMURA Meito Figure Skating Club 26 - -
- Kimichika WADA AMC Mizuho High School 27 - -
- Seiya TSUBOI 28 - -
Withdrawn
- Koshiro SHIMADA KINOSHITA GROUP - - -

Return Prev.

Version 2017.28.16.478
Created by comnet