National Junior

Nov. 24-26, 2017

Gunma Sports Complex


Junior Men - Free Skating Results

PL.CompetitorClub TSS TES PCS SS TR PE CO IN DeductionStN.
1 Mitsuki SUMOTO Naniwa High School 130.85 66.75 64.10 6.40 6.20 6.40 6.50 6.55 0.00 #24
2 Tatsuya TSUBOI Howa sports landSkateclub 125.62 63.72 61.90 6.25 6.00 6.25 6.20 6.25 0.00 #20
3 Kazuki KUSHIDA 125.02 63.22 61.80 6.25 5.95 6.25 6.20 6.25 0.00 #19
4 Yuto KISHINA 123.59 60.79 63.80 6.50 6.20 6.25 6.45 6.50 1.00 #21
5 Sena MIYAKE 123.08 61.28 62.80 6.40 6.10 6.20 6.45 6.25 1.00 #22
6 Shun Sato SENDAI FSC 120.56 65.16 55.40 5.60 5.25 5.75 5.60 5.50 0.00 #13
7 Shingo NISHIYAMA hinodecyu.kouko 112.90 53.80 59.10 5.95 5.65 5.85 6.00 6.10 0.00 #17
8 Taichiro YAMAKUMA Hyogo Nishinomiya F.S.C. 112.49 53.19 60.30 6.15 5.75 5.90 6.10 6.25 1.00 #18
9 Takeru KATAISE 112.19 56.59 55.60 5.55 5.25 5.70 5.55 5.75 0.00 #14
10 Kazuki HASEGAWA 111.30 55.60 56.70 5.95 5.45 5.55 5.75 5.65 1.00 #23
11 Ichigo Santo 110.62 56.12 54.50 5.70 5.30 5.50 5.40 5.35 0.00 #16
12 Haruya SASAKI Howa sports landSkateclub 109.38 59.78 49.60 5.15 4.70 5.00 5.00 4.95 0.00 #3
13 Yuma KAGIYAMA Kanagawa FSC 107.15 55.85 51.30 5.25 4.85 5.30 5.15 5.10 0.00 #9
14 KAO MIURA Kanagawa FSC 102.42 48.92 54.50 5.50 5.25 5.40 5.60 5.50 1.00 #15
15 KEISUKE KADOWAKI 98.55 47.25 51.30 5.35 4.95 5.05 5.15 5.15 0.00 #7
16 Keita KUNINAKA UENOSHIBA SKATE CLUB 97.66 49.76 48.90 5.20 4.70 4.80 4.85 4.90 1.00 #6
17 Lucastsuyoshi HONDA Shiga dream figure skate 92.72 42.22 51.50 5.25 4.90 5.05 5.25 5.30 1.00 #11
18 YUGA FURUSHO hinodecyu.kouko 90.82 45.22 46.60 5.05 4.45 4.65 4.55 4.60 1.00 #8
19 Nozomu YOSHIOKA Aquapia SKATING CLUB 89.70 46.70 44.00 4.70 4.20 4.35 4.45 4.30 1.00 #2
20 Haru Kakiuchi KYOTO DAIGO FSC 88.38 42.48 46.90 4.70 4.40 4.65 4.85 4.85 1.00 #4
21 MINATO SHIGA KOSÉ Shinyokohama prince 86.04 42.44 43.60 4.60 4.25 4.25 4.40 4.30 0.00 #10
22 KOSHO OSHIMA 84.72 38.32 47.40 4.75 4.40 4.70 4.95 4.90 1.00 #1
23 Yuki KUNIKATA Komaba Gakuen Hich School 77.70 31.80 45.90 5.05 4.55 4.35 4.50 4.50 0.00 #12
24 Kinari SUGAHARA Toyo Univ. 73.96 29.46 45.50 4.90 4.45 4.40 4.55 4.45 1.00 #5

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Return Prev.

Version 2017.28.16.478
Created by comnet