National Junior

Nov. 24-26, 2017

Gunma Sports Complex


Junior Men - Entry

#CompetitorClub
1 KOSHO OSHIMA
2 Haru Kakiuchi KYOTO DAIGO FSC
3 Yuma KAGIYAMA Kanagawa FSC
4 Takeru KATAISE
5 KEISUKE KADOWAKI
6 Yuto KISHINA
7 Kazuki KUSHIDA
8 Yuki KUNIKATA Komaba Gakuen Hich School
9 Keita KUNINAKA UENOSHIBA SKATE CLUB
10 Haruya SASAKI Howa sports landSkateclub
11 Shun Sato SENDAI FSC
12 Ichigo Santo
13 MINATO SHIGA KOSÉ Shinyokohama prince
14 Koshiro SHIMADA KINOSHITA GROUP
15 Kinari SUGAHARA Toyo Univ.
16 Mitsuki SUMOTO Naniwa High School
17 Seiya TSUBOI
18 Tatsuya TSUBOI Howa sports landSkateclub
19 SHUNSUKE NAKAMURA Meito Figure Skating Club
20 Shingo NISHIYAMA hinodecyu.kouko
21 Kazuki HASEGAWA
22 YUGA FURUSHO hinodecyu.kouko
23 Lucastsuyoshi HONDA Shiga dream figure skate
24 KAO MIURA Kanagawa FSC
25 Ryoto MIDORIKAWA MEMURU HS
26 Sena MIYAKE
27 Taichiro YAMAKUMA Hyogo Nishinomiya F.S.C.
28 Nozomu YOSHIOKA Aquapia SKATING CLUB
29 Kimichika WADA AMC Mizuho High School

Return Prev.

Version 2017.28.16.478
Created by comnet