Eastern Section (Sr&Jr)

Oct. 26-29, 2017

KOSE SPORTS PARK Ice Arena


Junior Men - Final Results

PLCompetitorClub SP FS Points
1. Shun Sato SENDAI FSC 1 1 186.11
2. Yuma KAGIYAMA Kanagawa FSC 2 2 179.64
3. Yuki KUNIKATA Komaba Gakuen Hich S 3 4 172.03
4. Kazuki HASEGAWA 5 3 170.04
5. Shingo NISHIYAMA hinodecyu.kouko 4 5 148.55
6. YUGA FURUSHO hinodecyu.kouko 6 8 137.69
7. KOSHO OSHIMA 7 6 137.25
8. Ryoto MIDORIKAWA MEMURU HS 9 7 132.42
9. Kinari SUGAHARA Toyo Univ. 8 9 130.91
10. MINATO SHIGA KOSE Shinyokohama pr 10 11 121.51
11. Seiya TSUBOI 12 10 119.77
12. Yoshiki Sato 11 12 119.00
13. Shoma TSURUTA KAISHIGAKUEN 13 13 114.84
14. Kakeru Saito Kanagawa FSC 16 14 109.13
15. RYOTA KITAMURA 17 15 104.83
16. Kouki KANBE Toyo Univ. 15 16 104.62
17. iwano souta 14 17 100.18
18. Kent FUKASE KasumigasekiH.S 19 20 94.62
19. GAKUTO SUZUKI Sichizun Club 18 21 94.03
20. YOSIMITU    IKEDA 21 18 90.97
21. Tomoya SAKAGAMI KOSE Shinyokohama pr 20 22 90.78
22. Yamato HIRATA 22 19 90.61

Return Prev.

Version 2017.28.16.433
Created by comnet