Eastern Section (Sr&Jr)

Oct. 26-29, 2017

KOSE SPORTS PARK Ice Arena


Junior Men - Short Program Results

PL.CompetitorClub TSS TES PCS SS TR PE CO IN DeductionStN.
1 Shun Sato SENDAI FSC 67.19 37.74 29.45 6.05 5.65 5.95 5.85 5.95 0.00 #9
2 Yuma KAGIYAMA Kanagawa FSC 60.95 32.50 28.45 5.90 5.50 5.70 5.70 5.65 0.00 #13
3 Yuki KUNIKATA Komaba Gakuen Hich S 55.64 27.29 29.35 5.95 5.60 5.85 5.95 6.00 1.00 #21
4 Shingo NISHIYAMA hinodecyu.kouko 53.87 25.07 29.80 5.95 5.65 5.95 6.10 6.15 1.00 #14
5 Kazuki HASEGAWA 51.81 24.56 27.25 5.65 5.30 5.35 5.50 5.45 0.00 #4
6 YUGA FURUSHO hinodecyu.kouko 50.90 27.90 23.00 4.85 4.45 4.55 4.65 4.50 0.00 #10
7 KOSHO OSHIMA 47.45 21.45 26.00 5.05 4.90 5.40 5.20 5.45 0.00 #5
8 Kinari SUGAHARA Toyo Univ. 47.12 23.07 24.05 4.95 4.60 4.85 4.80 4.85 0.00 #1
9 Ryoto MIDORIKAWA MEMURU HS 44.19 21.99 23.20 4.90 4.45 4.60 4.60 4.65 1.00 #6
10 MINATO SHIGA KOSE Shinyokohama pr 42.41 22.91 21.50 4.45 4.10 4.20 4.25 4.50 2.00 #18
11 Yoshiki Sato 42.01 20.51 21.50 4.35 4.10 4.25 4.40 4.40 0.00 #8
12 Seiya TSUBOI 39.11 16.51 22.60 4.80 4.40 4.35 4.60 4.45 0.00 #2
13 Shoma TSURUTA KAISHIGAKUEN 38.69 17.39 22.30 4.70 4.30 4.25 4.55 4.50 1.00 #15
14 iwano souta 37.62 18.37 19.25 4.10 3.65 3.85 3.85 3.80 0.00 #20
15 Kouki KANBE Toyo Univ. 36.17 16.42 21.75 4.60 4.15 4.30 4.30 4.40 2.00 #7
16 Kakeru Saito Kanagawa FSC 35.95 16.05 20.90 4.45 4.15 4.05 4.20 4.05 1.00 #19
17 RYOTA KITAMURA 35.62 16.57 19.05 4.00 3.65 3.70 3.90 3.80 0.00 #17
18 GAKUTO SUZUKI Sichizun Club 34.29 16.19 19.10 4.00 3.65 3.70 3.90 3.85 1.00 #16
19 Kent FUKASE KasumigasekiH.S 34.18 14.53 19.65 4.15 3.70 3.95 3.95 3.90 0.00 #3
20 Tomoya SAKAGAMI KOSE Shinyokohama pr 32.52 12.97 20.55 4.25 4.00 4.10 4.10 4.10 1.00 #12
21 YOSIMITU    IKEDA 29.75 10.30 20.45 4.15 3.90 4.10 4.10 4.20 1.00 #11
22 Yamato HIRATA 29.69 12.14 18.55 3.85 3.55 3.65 3.75 3.75 1.00 #22

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Return Prev.

Version 2017.28.16.433
Created by comnet