Tohoku-Hokkaido Regional

Sep. 21-24.2017

Niigata Asahi Alev Ice Arena


Junior Men - Short Program

Panel of Officials

FunctionName
Technical Controller   Katsutoshi MIYAZAKI 
Technical Specialist   Yurika TAGAWA 
Assistant Technical Specialist   Mamiko YAMAI 
 
Referee   Tomoko KURIYAMA 
Judge No.1    Yuko MURAKI 
Judge No.2    Takeshi Kyouda 
Judge No.3    Kuniko TAKAMURA 
Judge No.4    Syouhei SUZUKI 
Judge No.5    Takeshi SHIRASAKA 
 
Data Operator   Tomoe MURAKAMI 
Replay Operator   Naoko NISHIMURA 

Return Prev.

Version 2017.27.16.398
Created by comnet