National Novice

Oct. 21-23, 2016

Amagasaki Sports Forest


Novice A Men - Free Skating

Panel of Officials

FuncitonName
Technical Controller Shinichi KAWAI 
Technical Specialist Yoshinori SUSAKI 
Assistant Technical Specialist Yuka ISHIKAWA 
 
Referee Makoto KANO 
Judge No.1   Takeo KUNO 
Judge No.2   Jun SAKATA 
Judge No.3   Itsuko MORISHIGE 
Judge No.4   Masami KONDO 
Judge No.5   Yoshie KIKKAWA 
 
Data Operator Takuro FURUKAWA 
Replay Operator Jun OKADA 

Return Prev.

Version 2016.35.1461
Created by comnet