National Junior

Nov. 18-20, 2016

tsukisamu-gym


Junior Ice Dance - Entry

#CompetitorNational
1 YU IWASAKI
YOSIMITU    IKEDA

2 YUKA ORIHARA
Kanata MORI

Meiji Univ
3 Mai KASHINO
Yuhi KASHINO

4 Rikako FUKASE
Aru TATENO

Hosei
5 Haruno YAJIMA
Daiki  Shimazaki
Shinyokohama prince club
Meiji Univ
6 Utana YOSHIDA
Takumi SUGIYAMA

Return Prev.

User:FX0000-00 Valid:     Version 2016.010.1120.0110
Created by comnet