National Junior

Nov. 18-20, 2016

tsukisamu-gym


Junior Men - Final Results

PLCompetitorNational SP FS Points
1. Kazuki TOMONO Naniwa High School 1 1 207.85
2. Koshiro SHIMADA 2 2 198.20
3. Mitsuki SUMOTO Naniwa High School 3 3 191.81
4. Yuto KISHINA 5 4 181.25
5. Tatsuya TSUBOI Howa sports landSkateclub 6 5 177.62
6. Sena MIYAKE 10 6 174.86
7. Kazuki HASEGAWA 4 11 170.89
8. Taichiro YAMAKUMA Hyogo Nishinomiya F.S.C. 18 7 167.15
9. Ryoma KOBAYASHI Shinyokohama prince club 14 8 166.59
10. KENTO KOBAYASHI ShumeieikouHighSchool 17 9 164.27
11. Yuma KAGIYAMA Kanagawa FSC 8 12 164.14
12. Tsunehito KARAKAWA Shinyokohama prince club 15 10 163.84
13. Ichigo Santo 11 13 163.19
14. Kotaro TAKEUCHI 9 15 157.53
15. Shun Sato SENDAI FSC 7 16 157.03
16. Shingo NISHIYAMA 19 14 154.63
17. Lucastsuyoshi HONDA OSAKA SKATING CLUB 16 17 150.83
18. Reo ISHIZUKA 12 20 149.39
19. Yuki KUNIKATA 13 21 146.14
20. Haruya SASAKI Howa sports landSkateclub 20 18 145.80
21. Takeru KATAISE 22 19 141.66
22. KEISUKE KADOWAKI 21 23 137.94
23. tatuma FURUYA 23 22 135.52
24. Shinichi YAMADA 24 24 125.46
Final Not Reached
- Shoya ICHIHASHI KANSAI UNIV SKATING CLUB 25 - -
- Takumi SUGIYAMA 26 - -
- Kazuki KUSHIDA 27 - -
- yuki mori 28 - -
- Sumitada MORIGUCHI KYOTO DAIGO FSC 29 - -

Return Prev.

User:FX0000-00 Valid:     Version 2016.010.1120.0110
Created by comnet