National Junior

Nov. 18-20, 2016

tsukisamu-gym


Junior Men - Short Program

Panel of Officials

FunctionName
Technical Controller  Makoto KANO 
Technical Specialist  Masako KAWAI 
Assistant Technical Specialist  Yuko OGAWA 
 
Referee  Kenji AMAKO 
Judge No.1   Naomi NISHIMURA 
Judge No.2   Kyoko YUASA 
Judge No.3   Miyuki SHIOMI 
Judge No.4   Toshihiko YOSHIKAWA 
Judge No.5   Mayumi KATO 
Judge No.6   Yoko ANDO 
Judge No.7   Tsukasa SAITO 
 
Data Operator  Hiroshi SHINDO 
Replay Operator  Akira IZAWA 

Return Prev.

User:FX0000-00 Valid:     Version 2016.010.1120.0110
Created by comnet