National Junior

Nov. 18-20, 2016

tsukisamu-gym


Junior Men - Free Skating Results

PL.CompetitorNational TSS TES PCS SS TR PE CH IN DeductionStN.
1 Kazuki TOMONO Naniwa High School 136.08 68.58 67.50 6.80 6.55 6.75 6.80 6.85 0.00 #24
2 Koshiro SHIMADA 132.01 64.71 67.30 6.60 6.55 6.80 6.75 6.95 0.00 #23
3 Mitsuki SUMOTO Naniwa High School 128.21 65.71 62.50 6.15 6.15 6.30 6.40 6.25 0.00 #22
4 Yuto KISHINA 122.49 60.49 63.00 6.50 6.00 6.25 6.35 6.40 1.00 #21
5 Tatsuya TSUBOI Howa sports landSkateclub 121.55 62.85 58.70 6.00 5.60 5.90 5.90 5.95 0.00 #19
6 Sena MIYAKE 121.11 61.11 60.00 6.20 5.85 5.80 6.10 6.05 0.00 #13
7 Taichiro YAMAKUMA Hyogo Nishinomiya F.S.C. 117.10 59.70 57.40 5.85 5.40 5.75 5.80 5.90 0.00 #9
8 Ryoma KOBAYASHI Shinyokohama prince club 114.26 58.96 55.30 5.70 5.30 5.50 5.60 5.55 0.00 #12
9 KENTO KOBAYASHI ShumeieikouHighSchool 114.01 59.21 55.80 5.65 5.35 5.65 5.55 5.70 1.00 #7
10 Tsunehito KARAKAWA Shinyokohama prince club 111.61 57.81 55.80 5.80 5.40 5.55 5.65 5.50 2.00 #8
11 Kazuki HASEGAWA 111.23 53.33 58.90 5.90 5.70 5.80 6.00 6.05 1.00 #20
12 Yuma KAGIYAMA Kanagawa FSC 109.79 57.19 52.60 5.35 4.90 5.45 5.30 5.30 0.00 #16
13 Ichigo Santo 109.55 55.25 54.30 5.55 5.25 5.40 5.50 5.45 0.00 #15
14 Shingo NISHIYAMA 105.68 46.98 58.70 5.70 5.65 5.95 5.85 6.20 0.00 #3
15 Kotaro TAKEUCHI 103.73 51.13 54.60 5.60 5.30 5.40 5.55 5.45 2.00 #17
16 Shun Sato SENDAI FSC 101.14 49.84 53.30 5.50 5.20 5.20 5.35 5.40 2.00 #18
17 Lucastsuyoshi HONDA OSAKA SKATING CLUB 99.51 46.01 54.50 5.45 5.25 5.45 5.50 5.60 1.00 #10
18 Haruya SASAKI Howa sports landSkateclub 97.89 50.19 48.70 5.25 4.70 4.80 4.80 4.80 1.00 #4
19 Takeru KATAISE 95.93 44.53 51.40 5.15 4.85 5.25 5.20 5.25 0.00 #6
20 Reo ISHIZUKA 95.82 40.92 56.90 5.75 5.40 5.70 5.70 5.90 2.00 #14
21 Yuki KUNIKATA 93.28 41.58 52.70 5.40 5.30 5.15 5.25 5.25 1.00 #11
22 tatuma FURUYA 92.19 43.99 49.20 4.90 4.70 4.95 5.00 5.05 1.00 #5
23 KEISUKE KADOWAKI 91.40 43.40 49.00 5.10 4.75 5.00 4.80 4.85 1.00 #2
24 Shinichi YAMADA 83.44 40.34 43.10 4.65 4.05 4.35 4.35 4.15 0.00 #1

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
CHChoreography
INInterpretation

Return Prev.

User:FX0000-00 Valid:     Version 2016.010.1120.0110
Created by comnet